„Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych (SUPP)” jest pierwszą tego typu inicjatywą projektową realizowaną na polskiej uczelni.
Jej podstawowym celem jest stworzenie kompleksowego programu, ułatwiającego zagranicznym studentom wczesną integrację ze społecznością lokalną oraz akademicką i wspierającego ich w zmaganiu z wyzwaniami wiążącymi się ze studiowaniem w obcym kraju. Projekt  pn. „SUPP – Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych” realizowany w ramach grantu otrzymanego w konkursie „Rozwój Polskich Uczelni” jest jednym z 38 zatwierdzonych projektów pośród 124 złożonych do dofinansowania wniosków. Umowa finansowa pomiędzy Uczelnią, a Operatorem projektu podpisana została 18 lutego 2015 roku. Koordynatorem projektu, realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS), jest dr Magdalena Łazarewicz z Zakładu Psychologii Medycznej II Wydziału Lekarskiego.
Grupą docelową projektu SUPP są studenci zagraniczni naszej Uczelni oraz pracująca z nimi kadra naukowo-dydaktyczna oraz administracyjna. Realizacja projektu pozwoli na analizę potrzeb i dobrych praktyk w zakresie wsparcia psychospołecznego na wiodących światowych uczelniach i zbudowanie kompleksowego programu wsparcia: od momentu dostania się na uczelnię, przez pomoc w odnalezieniu się w nowych warunkach po przyjeździe, po profesjonalne wsparcie w sytuacjach problemowych w czasie pobytu w obcym kraju. Projekt umożliwi także podniesienie kompetencji kadry środowiska akademickiego w zakresie rozumienia różnic międzykulturowych i udzielania wsparcia studentom zagranicznym. Przyczyni się również do budowania międzykulturowej i międzynarodowej integracji społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a w przyszłości może stanowić wzorzec do wykorzystywania przez inne polskie uczelnie wyższe.