Podsumowanie projektu „Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych”

18 maja 2016 roku w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyła się prezentacja wyników projektu pn. „Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychologiczne dla Studentów Zagranicznych”, realizowanego w naszej Uczelni od stycznia 2015 do maja 2016 roku. Spotkanie prowadziła dr Magdalena Łazarewicz – kierownik projektu.

Zaproszenie na spotkanie przyjął m.in. Dziekan I Wydziału Lekarskiego/Rektor-Elekt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś. Wśród gości zagranicznych byli eksperci z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Techniki: prof. Geir Arild Espnes (Kierownik Centrum Badań nad Promocją Zdrowia), dr Unni Moksnes, Wolfgang Laschet oraz Espen Munkvik (Dyrektor Zarządzający Organizacji Studenckiej Pomocy Społecznej z Trondheim w Norwegii). Pojawili się także reprezentanci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego koordynujący działania projektu, m.in.: Agnieszka Stępień (kierownik Biura Informacji i Promocji) i Michał Skrzek (z Biura Projektów), jak również studenci English Division naszej Uczelni oraz członkowie projektu SUPP.

SUPP był projektem finansowanym ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, miał na celu stworzenie kompleksowego programu niosącego pomoc studentom zagranicznym kształcącym się w Polsce oraz wsparcie w pokonywaniu wyzwań związanych ze studiowaniem za granicą.

Grupą docelową projektu byli studenci zagraniczni naszej Uczelni oraz pracująca z nimi kadra naukowo-dydaktyczna i administracyjna. Realizacja przedsięwzięcia miała pozwolić na analizę potrzeb
i dobrych praktyk w zakresie wsparcia psychospołecznego na wiodących światowych uczelniach i zbudowanie kompleksowego programu wsparcia: od momentu dostania się na uczelnię, przez pomoc w odnalezieniu się w nowych warunkach po przyjeździe, po profesjonalne wsparcie w sytuacjach problemowych w czasie pobytu w obcym kraju. Kolejnym celem projektu miało być także podniesienie kompetencji kadry środowiska akademickiego w zakresie rozumienia różnic międzykulturowych i udzielania wsparcia studentom zagranicznym. Projekt miał ponadto przyczynić się do budowania międzykulturowej i międzynarodowej integracji społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W kontekście coraz powszechniejszej internacjonalizacji polskich uczelni wyższych, rozwiązania, które miała przynieść realizacja projektu SUPP, mogłyby zostać wykorzystane jako wzorzec przez uczelnie nastawione na większe umiędzynarodowienie studiów. Podczas spotkania dr Magdalena Łazarewicz omówiła genezę powstania projektu oraz jego przebieg. Zaprezentowała najważniejsze wydarzenia i akcje związane z prowadzeniem przedsięwzięcia, w tym: wyjazd zespołu SUPP na „Orientation Week” organizowany dla zagranicznych studentów przez Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, uczestnictwo grupy naszych studentów w Dniach Adaptacyjnych organizowanych przez tę uczelnię czy przeprowadzenie badania wśród studentów zagranicznych WUM dotyczące satysfakcji z poziomu integracji i wsparcia otrzymywanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obejrzeliśmy również film promujący projekt SUPP, w którym wystąpili studenci studiów angielskojęzycznych.

Kolejną inicjatywą zrealizowaną przez zespół SUPP było przygotowanie kilkunastu krótkich impresji filmowych, na których każdy z członków zespołu opowiadał m.in. o swoich zainteresowaniach, motywach podjęcia decyzji o studiowaniu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, plusach i minusach kształcenia się za granicą. Zrealizowano także kilka filmów animowanych, pod wspólnym tytułem „Saturday Night Fever”, przestrzegających studentów przed ryzykownymi zachowaniami (filmy do obejrzenia na stronach YouTubeDr Łazarewicz wskazała najważniejsze wnioski płynące z realizacji projektu, które w przyszłości powinny być podstawą do wprowadzenia zmian w celu poprawy wsparcia studentom zagranicznym studiującym w WUM, poinformowała także o przygotowaniach publikacji w języku polskim i angielskim zawierającej wskazówki dotyczące działań związanych z adaptacją kulturową, integracją i wsparciem psychospołecznym dla studentów zagranicznych, oraz pracach nad specjalnym serwisem internetowym dla obcokrajowców chcących studiować w Polsce – University Counselling Services.
Obecny na prezentacji prof. Mirosław Wielgoś pogratulował twórcom i realizatorom projektu, uznał, że zadaniem Uczelni jest i pozostanie wspomaganie studentów zagranicznych zdecydowanych kształcić się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Swoimi refleksami na temat uczestnictwa w projekcie SUPP podzielili się również studenci naszej Uczelni oraz norwescy goście – eksperci projektu SUPP.
Na zakończenie spotkania dr Magdalena Łazarewicz wręczyła specjalne dyplomy studentom oraz osobom pionu administracyjnego WUM – uczestnikom i koordynatorom poszczególnych działań projektu SUPP.

autor Cezary Ksel
Redakcja „MDW”