Dane kontaktowe:

Projekt SUPP

Zakład Psychologii Medycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 81a
02-091 Warszawa
supp@wum.edu.pl

www.supp.wum.edu.pl